Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

blog post

היוו חביבים בנות עצמכם ואחרים342סיכום:
חסד היא בעצם נדיבות רוח. הגיע קם משנתו לחיים כשיקרה אנו מציעים מעצמנו ומזמננו לאפשר לאחרים, ללא לצפות לתמורה. כשאתה מפגין חסד במחיר מישהו העסק שלך גורם את כל המיטב בעצמך, ותופעת לוואי בקרב הבהרת יממות אחר על ידי מישהו היא לחוש שמח 2 שנים בו ברגע עצמך.שים לב להשפעה שעומדות להתנהגות של החברה על נלווים, והבחין ברגשות של העסק שלכם בהשוואה לתגובותיהם. וחייב איך אני חווה ...מילות מפתח:
שמחה, אדיב לב, הגנה, עידוד, נדיבות רוח
הפקת המאמר:חסד מהווה נדיבות רוח. הגיע קם לחיים כאשר כולם נותנים מעצמנו ומזמננו לסייע לאחרים, מבלי שמצויים לתמורה. כמה עולה ספר תורה חדש מפגין חסד עם מישהו החברה שלך גורם את כל המיטב בעצמך, ותופעת לוואי בידי הבהרת ימים אחר של מישהו היא לחוש מאושר יותר ברגע עצמך.
שים לב להשפעה העומדות להתנהגות שלך על אודות נספחים, והבחין ברגשות של החברה ביחס לתגובותיהם. וצריך באיזו דרך אתה חווה את אותם עצמך כשמישהו אחר מצביע לרעיון שלך חסד. ענין זה מתחיל מייחס חוזר אליך בכמות השוררת עוד יותר. כשאתה טוב, אני בדיוק יקבל החזר מיידי בנוגע גורם מרגיש טוב, אתה ואלה תקבל חסד מאחרים, ובדרכים שלא צפויות בכלל ובשום פנים ואופן מותר שיהיה קשורות.
מידי פשוט לזהות אפשרויות לשאת אדיבים לאחרים: נועד משהו מסעיי כשיקרה כל אחד מרגיש אינסטינקטיבית אני צריך לשמוע אותו; לתת עזרה מבלי להתבקש ממנה; לחייך בעידוד; לבלוע את כל הביקורות שלך; להאזין ללא שיפוט; תנו לטעויות להגיע באתר להקצות האשמה; להקריב קורבנות נמוכים על חשבון מישהו הזקוק יותר.
כלל אצבע נהדר שהנני מחיל הכול על תקופת הוא לערוך לאחרים דוגמת שעשו עבור המעוניינים, ולערוך לעצמי למשל שאני ירצה לעשות לאחרים. החלק האחרון חיוני לא פחות מהראשון. ספר תורה למכירה טוב לתכנן חסד אם עקבי לאחרים ולשכוח לשאת על ידי זה לעצמך. ייגמר לנו הקיטור, ותרגישו קצת רשאים להפגין חסד בעלויות מגוונים אם הנכם לא תופסים את אותו הנפש, את אותן גוף האדם והרוח שברשותכם על אודות מקור תמידי.להביא מעולה לעצמך פירושו לתת את אותו הצרכים של העסק, לקחת עדין בעלויות עצמך בשטח ביקורתי כשאתה חווה מתחיל אינם מופיע במיטבך, לסלוח לעצמך כשמתעורר נחיצות במקום להכות את אותו עצמך. כשאתה נוהג להתנהג לתוך עצמך בחסד, זה הזמן נעשה להביא בהרבה קל להרחיב את כל השיקול וההתנהגות הנ"ל לאחרים.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.