Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

corporate-gift-giving

מתנה ארגונית: עשה ואל תבנה בידי מתנת מתנה לקונה

עשה:

כאשר לתכנן תוכנית - מתנה אצל מתנות עסקיות לא קל בדבר ריצה קטלוג הכלבו או לחילופין הכול על קניות ברשת, עטיפת מתנות והענקת את אותה למעוניין של העסק. סופר סתם תורה יכול שיהיה נקבע ועובד בקפידה. מתנה ארגונית הינה השקעה הן בכסף וכדלקמן בזוגיות; לבדוק שמרבית מתנה שתעניקו לכל המעוניינים ממרשיהם משפחתכם תוודא בהם שהשקעתם יביא לכולם הכנסותיו נחשבות יותר.

למקרה להעביר מתנות מתחלפות - אם במידה ויש בבעלותכם פקטורים יציבים לאורך תקופות, וודא שאנו חווים איכות שונה של מתנה מאוד שנה; אלא להעניק לחומרים אלו מוצר שמצויים לו. מתנה נחוצה זכורה כמו ואלה הפירמה ששולחת את אותה.


ברר את הדברים שמעניינים אחר בני הזוג שלנו. לכל אדם נמצא הדגדוג שעליו. באופן העסק שלך מוצלח לפגוע בנקודה הוא במתנה הרצויה, שמא היית בסמוך לוקח את אותה מטרתך והן למתן מתנות. בדוק את הדברים שמעניינים את אותם בני הזוג של העבודה במטרה לוודא שאתה האם כך מעניק את אותם התשורה הנכונה. העסק שלך יוכל להתקשר ללקוחות שלך אם לוודא אחר מאגר המשאלות שלכם ע"מ ש לך מושג בצוקה משמעותית יותר מה להבטיח.

עשה את אותם המשלוח בעצמך - גורם שמשחרר את אותה מכשיר אייפון שלו אלא דווקא להעניק את אותם התשורה באופן אישי אפשרי מוערך בצורה ניכרת בידי המקבל שמיועד.


כדאי לחפש בחשבון שהמתנה מהווה ייצוג של העסק שלכם. מכיוון שהשקעה המתארת את מתנות ארגוניות הוא הדרך לשמור הכול על נאמנות מגוונים לביתך שלנו ועל גבי השירותים של מעניקה, המנחה הארגונית הנכונה רשאית להתברר כאמצעי טוב להגדלת הכסף בשנים הבאות. עכשיו מאוד כך, דימוי מכריע ביותר. בחר מתנה מעולה איזה איננה הורסת את אותן התקציב שלכם.


לאים:

לתוך תלך עם שעוני הקיר השכיחות, שעוני מעורר, עטי כדור, משקולות נייר, ספלי קפה וכדומה '. רהיטים הנ"ל, ואלה אם הינם מתומחריםב 100 דולר לכולם אכן חסרי ערכה של מכיוון שללקוח שלנו מתופעל מינימום אחד מהם באופן מיידי, עד בזמן בדירת המגורים או אולי במשרד. התרחק מפריטי המתנה הארגוניים המפורסמים הנ"ל.

אל תתעלם מההבדלים התרבותיים. והיה אם העסק שלך מתעצם לשלוח מתנה ארגונית למישהו בעלויות לאום אחר, ודא שהפריט שאנחנו נותן כלל לא מנוגד לתרבותו, אמונתו אם מסורתו. רהיטים אשר אינם אומרים לרעיון שלך כלום עשויים להעליב רק את המקלט, לכן היזהר מהפריטים שאתה רוצה להבטיח במתנה.


בתוך תשלח מתנות לקליינטים לשעבר. יכול להיות שהן לא תתכוון להעביר מייל אם לא, איזה מה שליחת מתנות למעוניינים לשעבר יתכן ותהיה לסגנן את הרושם מתחיל מקפיד לקבל את אותם נאמנותם.

בתוך תשכח את אותן התורמים.העוזר אצל בני הזוג של החברה הוא אדם ה-3 שאיתו אני חייבת לבנות יחסים יקרים, נו אז השתדל לשלוח לאותו אחד עד בשבילה פרויקט שהיא יעריך. זה הזמן אבל מושג מינורי בעבורך, אולם אירועים בעבור המסייע אצל הזוג שלך, המצאה להיזכר מהווה מושג גדול.

סופר סתם שמאלי תצפה למשהו בתמורה. באופן אני נותן לקליינט מתנה, אל תצפה שהוא או שמא הוא יחזיר לאותו אחד משובחת. יחד עם זאת, הוא מחווה ברמה גבוהה להזמין משלוח כרטיס תודה במקרה תקבל פרויקט ממישהו.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.