Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

blog post

רכישת תעודת הפקדה בנקאית - היתרונות והחסרונות בתעודת הפקדות
308

סיכום:


ברחבי העולם האוצר, תקליטור הם לא מציין שוב ושוב דיסק קומפקטי; זה מייצג תעודת פיקדון. על כן, במידה תצליח לקנות תקליטור על ידי חסכונות והלוואות או דרך בנקים ששווה סכום ממון מסוים, קדימה הבנק ישלם בשבילך בתמורה ריבית מוגדרת לזמן קצר כלשהו. בגלל מכך, אם וכאשר כל אחד רוכש תקליטור 26 שבועות, עלול המוצע 3%, שהדבר כדאי חיוניות אל ה -5000 דולרים. אפילו שבנק אינם עלול להנפיק תקליטורים בפחות מ -1,000 דולר, הגיע הן לא המקרה כולם ...

מילות מפתח:


קנייה של תעודת פיקדון, מדוע מחשבים ריבית הכול על תעודת פיקדון
אירגון המאמר:


ברחבי אירופה האוצר, תקליטור הוא לא אומר דיסק קומפקטי; זה הזמן מייצג תעודת פיקדון. משום כך, באופן תצליח לרכוש תקליטור על ידי חסכונות והלוואות או שיטת בנקים שמונעת בזבוז מחיר ממון מסוים, נו אז הבנק ישלם לרעיון שלך בתמורה ריבית ספציפית לזמן קצר כלשהו. בשל מכך, אם וכאשר אתה רוכש תקליטור שלושים ירחים, ייתכן המתבצע על ידי 3%, שזה משתלם משקלה של מרבית -5000 דולר. בזמן שבנק אינם עלול להנפיק תקליטורים בפחות מתוך -1,000 דולר, הגיע אינם המקרה כל הזמן. בדרך כלל אין כלל דרישות להנפקת תקליטורים.

אני רשאי לבחור זמן מסויים לחקור, של באופן מאוד שנה, רבעונית או חודשית, או גם אפילו בעלות פעילות הבגרות בקרב התקליטור. היגויני דאגו ל הדבר המשתמשים שהמזוזה ישמש, היא בעצם כמעט בכל מקרה אינן יתווסף לכמות התקליטור המקורית משפחתו. מחיר ספר תורה ספרדי הדבר תלוי באופן הפוך נראה לחשבון חיסכון רגיל. עם זאת, אני יוכל להעסיק לשלם מכיסו על ידי המחאה או לחילופין להפקיד את הריבית שהרווחת לשקול חדש.


טוב יותר שאין הן לעבור את התקליטור לפני תאריך הפירעון המוסכם. אם אתה מזומן שובב מהמוסכם, אני הדבר תלוי לאבד 3 ידוע שעד 6 שבועות בקרב תשלומי ריבית; עונש כזה נקראת עונש על נסיגה לא מעטה.


כמו זה הצד החזק בידי תקליטורים היא בעצם שאנו מבוטחים על ידי הממשלה (בדרך כלל תוכנית FDIC) וזה מכיוון שהם מסמכים שהונפקו באמצעות בנקים. למעשה, השכרת תקליטורים הינה השקעה נטולת סיכון.

יתרון אחר הוא החופש להדפיס ולמכור את אותן התקליטורים אך ורק דוגמת מידי אג"ח או לחילופין מניה, כמו, שיטת דירות מגורים תיווך. בידי שימוש התקליטור שלנו בדרך זו, תמנע מתשלום קנס.


בידיכם ואלו לקחת בחשבון כיוון תקליטורים ברוב המקרים מגיעים בעלויות לא פחות, במדויק $ 5000 והם מניב להכיל מסבירים עגולים (מכפילים בידי 1000).Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.