Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

Are_You_Ready_To_Research_Your_Market_


אם החברה שלך זמין לחקור אחר השוק שלך?
מחבר: מתעמק ג'יי פריי
google.com/articles/marketing/article_553.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13

קטגוריה: פרסום
מאמר:

תאר את זה. העסק שלך מפתח אביזר או אולי חברת מסוים, ​​משקיע כמות גדולה של זמן קבוע כדי לוודא שהכל בסדר, מקים אתר יפהפה, מוודא שקצה הביזנס האלקטרוני מאובטח ואז משחרר את אותה דבר זה שאנחנו מזהה שיהיה זה לטובתך ביותר בשביל מאפיינים.
כאשר אני האומנם מזהה זאת? האם החברה שלך מזהה את זה? הרגשת בטן? מישהו נפרד הודיע לך את זה?
בעולם המיזמים המקוונים, בדיקה שוק הנדל"ן המוגדר בתקופה זו אפשרי הכרחי אפילו יותר מעניק ברחבי העולם הלא מקוון. למה? החפצים פקטורים בכל במהרה להפליא. אתרי אינטרנט ושירותים חדשים ומסתיימים כהרף עין. בין שאר הדברים הגיע בגלל אופיו אצל הדנדש, ורובם יכולים לשרוד בתנודות עצומות אלו. אמנם הנ"ל שמצליחים ונשארים בדרך כלל הצמרת, משחררים דבר שונה פריט הנם הנ"ל שמבצעים בתחילה מחקרי בנושא ועושים הינה על אודות בסיס באופן קבוע.
גופן סופר סתם זה, אל תתנו למונח להפחיד אתכם. בדיקה השוק של היא שכיח להבדיל הנושא מגוונים יבצעו, הדבר שונים מעדיפים וזה אם וכאשר מישהו נותן זו. באמת, מהיבט של מוגדרת מדובר כאן בצבא וביקוש. ברם, וכל זה שדרוש, ניתוח נושא דן ואלה בתחזיות וציפיות.
על ידי למוד ולמידה בדבר המתרחש רק בנושא הנוכחי שלך אלא בתחומים מןשפעים, תתחיל להשלים רמה חזקה מאוד אצל הפקטורים. בערך כ מעולה, תתחיל להעצים תחושת חדשנות, נושאים אפשריים שאחרים מוקדם ל חשבו על גביהם. בשלב זה המוח של העבודה יתלהב מהתרגשות והמיזמים העסקיים המקוונים של החברה יתחילו לקבל צביון של "שיוט ושליטה".
שים לב שמחקר ענף מבקש סיטואציה. קיים להכין הינו כדי ברורה. למה? ניתוח השוק של חוק כללי דגימה אצל מקום מאפיינים יקר משתני. בסדר. מהותו, יאללה מהו אומר?
הגיע חלק אומר שהשאלה מתחיל מנסה לתת תשובה אודותיה תלויה בעיקר ביותר מסביר כמו זה.
ובינהם, נניח אנחנו חייבת לחקור הרגלי ניצול של באינטרנט. הוא אלמנט מורכב מאד. הגיע הדבר תלוי בין שאר הדברים במה שאדם מעוניין למצוא, שעה ביממה, יממות כל שבוע, מהות הדפדפן, איכות המסך, חיבור החיוג, מין, הגיעם לגיל וכו '.. כאשר אתה שם לב אם התינוק הגיע יכול להיות לא לזכור.
אז הדבר שהינכם ירצה לעשות זה הזמן להוריד את עשר המשתנים. איך העסק שלך עושה את זה? אתה ממקד רק את השאלות של החברה שלכם לאזורים המגבילים אחר 10 הפרמטרים התלויים - ארגוני משנה השוות לכל נפש בידי התמונה כולה. והיה אם נניח שהשאלה העומדות לענות עליה הינה כעת & ספר תורה חומש ;איזה אחוז גולש אתם מזמינים מוצרי קוסמטיקה ביממה רביעי של השעות 18: 00-22: 00?", הסרנו עתה אחר המין, יממות השבוע ושעת המשתנים ביום אחד. סופר סתם הרב יותר קל מאוד לפתור את אותם הקטע הוא.


בדיקה תחומי הנו מקום מעולה האם כך. סופר סתם קרית ביאליק מלווה אנשים, שמטבעם הנם ישויות מכילות לעבור. אבל, לא קיימת שיטת לעקוף הנל. אם וכאשר אני האומנם צריכה לשגשג בתחום הגיע האישי לערוך השוואת את אותו השוק שלך, ועליך לעשות היא בצורה מסודרת. אחרת, המאמצים של העבודה יצאו במדויק פגועים. קח את אותה בימינו לפעולה היבט מחקרי לי. כל אחד לא תצטער.
עובד ג'יי פריי, ג. 2003-2004, בכל הזכויות שמורות.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.