Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

Old vs NEW_207


שמעון כהן סופר סתם בעוד חדש: בחירת הסיגר המציאותי

אם כל אחד מבולבל בקשר ל סיגרים ישנים כל עוד סיגרים טריים? מה הוא כל הזמן בדיוק? אם העסק שלך אידיאלי בעולם עישון הסיגרים, ידע האלו יכולים להיות במקצת מביכים. ביסודו של עניין, דעו שסיגרים בהכרח אינן ישירות רעננים. כלומר, בדרך כלל אינך עלול לשלוח סיגר פשוט אחרי ייצורו. במרבית סופר סתם תל אביב את אותן הסיגרים שלהם בטמפרטורה ולחות הנאים שעות הערב האחסון. וגם, הטבק ברוב סיגרי הפרימיום מיושן בדרך כלל כשנה עד ל 2 שנים שעות הערב שהוא מגולגל לסיגריה.

מעשנים עשירים יודעים סיגרים רטרואקטיביים או אולי וינטג '. למה? סיגרים רטרואקטיביים לא מטבעם גבוהים ביותר יותר מסיגרים טריים שנתיים. זה הזמן רגיל המעורבות על ידי טעם פרסונאלי והעדפה. כמה זמן סיגרי וינטג 'יכולים לזהות אתגר לפני שהם כבר מאבדים טעם ויושרה? סיגרים המאוחסנים היטב בטמפרטורה קבועה אצל כ- 70 את מעלותיה, ולחות אצל כ- 70%, יש אפשרות לאחסון ש הגבלת התרחשות.

הביקוש מתפעל אם סיגר ישנים לא מאוחסן במקצועיות, ומתחיל להתייבש? בזמן שלמות הסיגר תיפגע ככל הנראה, אפשר להחזירו בהרבה בידי הרטבתו מאריך. כל הליך זה הזמן חייב להתבצע באטיות ובקפידה רבה ע"מ לקבל בחזרה את אותם טעם הסיגר ועקביותו


207

PPPPP

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.