Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

International organizations for Child Protection


לחברות בינלאומיים להגנת ילדיהם

ילדים ברחבי אירופה הינם הקבוצה חסרת ההגנה שלך. ילדיהם תמימים אלה הם הסובלים מניצול ואלימות מכיוון שהם אינן מסוגלים לבטא את אותן עצמם או להתגונן בגלל כל טיפול שלילית.

סכסוכים, אפליה או עוני מורידים לרוב את כל השכלתם ואת ביתם וכך מחמירים את אותה השקפותיהם העתידיות ואת חיי היומיום. בשנת 1989, להטבת חוזק על ידי הילדים, אחד הארגונים הבינלאומיים להגנת ונכדים, הקרוי אמנת האו"ם לזכויות הילד, לקח יוזמה למתן שירות לצעירים שנפגעו.

רעיון הגיע הוקם בהתאם פרסום זכויות אדם (1948) ועל פי ההסכמים והמסמכים הבינלאומיים שהצטיינו בתחום ההגנה הכול על ילדים. זכויות הילדים שימשו וכדלקמן נושא רגיש ובכך יקימו עניין לציין ולתקן את הסתימות, לבנות ככוח חובה עמיד שנתיים.

שכזה הארגונים הבינלאומיים המוקדמים להגנת ונכדים שאומר כי כל אחד מלמטה לגיל 18, החברים החיוניים בקהילה, יטופל באופן ספציפי. זה וכדלקמן ללא הפסקה שלמרות שמשפחות צאצאיהם אלו ממלאות מקצועי מומלץ בהתפתחותן לא קיימת להפנות תשומת לב אליהן כאל מושאי חסד חסרי אונים ושאינן נחלת הוריה ם.


עסקים בינלאומיים מסוג זה להגנה על אודות ילדיהם הקימו סוגי מסוימות לתיקון הרפואי, ההעברה החברתי והשכלתם ועל ידי זה ביקשו להגן בדבר זכויותיהם המגוונות בידי צאצאיהם שימליצו לחומרי ריסוס אלו להשיג את אותם מקומם בעולם שליו ובטוח יותר.

כל הממשלות הסכימו להקים את אותה הארגונים הבינלאומיים הנחוצים בידי חללים להגנת צאצאיהם עם ופיקוח על המאמרים, כיוון רווחת העתיד על ידי מידי קהילה נמצאת בטיפול בילדים.

הערכים המרכזיים בידי לתאגידים בינלאומיים הנ"ל להגנת ילדיהם הנם טובת הילד, אי-אפליה, זכאות לחיים, כבוד לדעותיו בקרב הילד והישרדות והתפתחות. נתגלו מִסתַעֵף , אוכלוסיות מקומיות וגם את רצונות ילדי הפליטים.

תחזוקה בילדים הינה הדאגה החשובה שלכם הזמן, ומוסדות אילו ללא ספק לקחו צעד למה אתם מחכים? בניגוד לציפיות להבטיח סיוע לילדים קטנים שנפגעו.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.