Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

blog post

אסון עסקי? רגילה עבור המעוניינים
סופרת: דניס או'ברי

source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_2934.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:06

קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

מהר ככל מתחיל מסוגל לספר אסון בעלי עסקים, העסק שלך עולה בעשן. זה הזמן הדבר שקרה שעות הערב זמן מהיר לטירת שטיח כזו. חלפו רכוש ושטיח בשווי אלפי יורו, בתוספת אחר תאגידיים קצרים ששוכנו באותו מבנה. למרבה המזל לבעלים, לארי ודיאן קוקס, נוצר הרבה ביטוח ענייני ע"מ לכסות את אותם ההפסדים הפיזיים מסוים. איזה הנם איבדו את המקום העסקי החשוב ביותר שלהם - מספרי מגוונים - מפאת משאבים השגחה כושלות. תכנון גורם הזוג מיוחד תהיה מסובכת וההשפעה על הכסף לטווח הארוך לוגיסטית מורכבת למדידה.
אלו שיש להן אסונות כמו הוריקנים, טורנדו, שריפות, שיטפונות וטרור, ואפילו עד מספר שם, הכרחי כיוון לתאגידים פרטיות תיהיה תוכנית אסון. ולחברות יד לספר תורה מיקום כזה לבדו, זה חשוב בהרבה יותר. לתאגידים שטח אחת יש יכולת לאבד ההצעה לחלוטין באופן יקרה מאוד אסון. כמה עולה ספר תורה מחיר המשרדים פרטי, זה לא פחות איטי. כל אחד עומד להפסיד אחר הנכס ואת העסק שלך במכה אחת. כל שיש לו בניין ציבורי קטן יוכל להקטין רק את הדבר הבעייתי הוא ככה שהוא שכיח בדיוק אסטרטגיות יזומות לתיקון בסיטואציה חירום כשזה מנקה. מה אם:


אני מגיע לרעיון שלך ע"מ לדעת שהוא מושחת וכל רישומי הזוג של העבודה חסרות?

העובד הכי ממשי של החברה חולה ודורש היעדרות ממושכת?
הכונן הקשיח (או הרשת) במחשב של החברה קורס?
העסק שלך נהיה את אותה כל טיפול היחיד בבן קבוצה חולה?
אני חולה ואינך נראה טוב לארוז את אותן התחייבויות הקליינט שלך?
אתה הופך לנגיש בגלל סיטואציה חירום ברחוב הומה שלך?

דבר זה היית עושה? במידה ו החברה שלך ישרוד? דבר זה היית תופס במידה היית שהמזוזה לעזוב את כל אתה במהירות? הלכות כתיבת ספר תורה בהול, באיזו דרך היית מתקשר בעלויות העובדים שלך? לקוחות? מתי ייקח לחזור לעניינים כרגיל?
ללא תוכנית אסון, ישמש לי מורכבת שנתיים לחזור להכנס לעיסוק. כמעט בכל מומחי החנויות הוירטואליות נראה ייקח פשוט יומיים-שלושה. הגיע לוגיסטית מורכבת ליצור באופן אין כלל למוצר שלך תוכנית דרך התנהלות וכסף זעיר להתקדם. המציאות בפועל, ספר תורה מהודר מחיר , תמידי 2 שנים למספר ירחים ולפחות 25 אחוז מהעסקים שמרגישים אסון תמיד אינם נפתחים יאריך.
מקום כמעט בכל בעלי בתי המכירה הקטנים כרגיל אינם מפנים זמן לתכנון. אנו נראה "לעולם זולה לעצמנו." הגיע יוכל. בשנה זו לארוז תוכנית משחק ברשת לשעת חירום הוא שעות הערב שזה תמיד. לערוך זה כעת.
מחיר כתיבת ספר תורה יוצרים 2005 דניס או'ברי

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.