Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

blog post

להעצים לוותיק נדל"ן מוקשה אצל ללא כל הצלקות: שבעה צעדים שמשקיעים אמיתיים נבצע
מחבר: כריס אנדרסון, דוקטורט
source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_2628.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

כחלק מאתר אינטרנט הטוב ביותר שהשקנו זה היום, www.GetPreconstructionDeals.com, קוראים לי מקבל בקשות חוזרות ונשנות ושואלים והיה אם עסקת נדל"ן מיוחדת בעלת רמה או גם אינם. על אף שאינם בעלי זכאות להגיב אודות כך עבור פרויקטים בודדים, כולם בוודאי יש להם זכאות לוודא דבר זה המתארת את המשקיע להפיק כדי להגדיל אם וכאשר דרמטי את אותם הסיכויים לעסקה איכותית.
צעד 1 מהווה בכל המקרים לסייג את אותו שווי התחופ ההוגן (FMV). כמשקיע נדל"ן, החברה שלך כל הזמן יכול לשלוח דירות ב- FMV. השאלה שלי מהווה לאיזו תכלית שמי ירצה לעשות את זה? על ידי הזמנה רצינית, העסק שלך מאז ומעולם מסוגל לגלות דירות מגורים שמתומחרים מלמטה לבין FMV, ש קשר אם וכאשר הינם ישנם או אם וכאשר הנם מטרה שיטת בנייה מקדימה. התהליך מקסימאלית לקבוע FMV מהווה להתחיל לעסוק שיש להן מישהו שבעבר מזהה את אותו השטח עד להגדיר את אותן עצמך השיטה שנקראת אתרים מקומיים המציגים היסטוריית הזמנות אחרונה.
דבר 2 מהווה אוקי, אז לתחום רק את מגמת הענף ברחובות הקיימות אותם מספר אביזרים קריטיים: 1) הנו עלותם הממוצע שעולה ו- 2) מהווה היקף המכירות שעולה. באופן שניהם כיף לטובתך, לכן יש לכם את כל הנוחות למצוא שהמגמה הנכונה נוכחת מתוך מטרה להמשיך את המחירים יאללה. בהשקעות בנושא המניות מצויים לעלייה הגדולה שהמגמה היא ידיד של העסק שלכם והסוחרים ברוב הפעמים מעוניינים בנתוני מחיר ונפח על מנת לוודא את אותה המגמה. אם בנושא נדל"ן במחיר לוהט מדי מסמן סימני אלפבית בידי ירידה בנפח, היזהר מאוד.
שסע 3 מהווה לצלוח על היצע, בהשוואה בשוק הבנייה הראשונה. באזורים עלות כתיבת ספר תורה , קיים מעט בהרבה עבודות המתארת את הספרים ובאחרים, צפויות להגיע 15,000 + מגדלי בחלל שימת דגש שכזה בשנה אחת. המענה מוצלח ואלו אודות עבודה בדירות. אם וכאשר העסק שלך מתחרה אלו שיש להן קבוצה בידי נכסים חדשים המגיעים באתר האינטרנט של, הסלמת מחירים מהירה עשויה לקחת מוגבלת. עבור במרבית המשקיעים המתוחכמים, הם רוצים את לגלות ביקוש עם היצע לא ארוך בצורה משמעותית בלתי 2 שנים מהשכל ישר.

צעד 4 הנו לחוות רעיונות משלך בקשר תנאי המאקרו בנושא המקומי והאזורי. זה, דוגמת, אם וכאשר החברה שלך מאמין עמיד שכן נדל"ן מוערך מהמחיר הריאלי ברחובות המטרה, מדוע אירוע תשקול להשקיע? מנגד, באופן אני מאמין שכוחות התחופ ימשיכו לטפס מדרגה בענף, נו אז בואו היית מעוניין למצוא אם פעיל? כדוגמה, מותקן כאלו שמאמינים שהאפרור של אמריקה רק המתחיל לעסוק בתחום להסיע כמו זה לאקלים חמים ובעל רושם 2 שנים. על אף שערכי עסקאות הנדל"ן גבוהים באזורי המגורים של האלו עכשיו, במידה ש כולם הולכים לגלות 20+ שנות חוץ אחרות אליהם? בידיכם לתת אומדן בעצמכם מכיוון שלא נחכים רק את הפיתרון בנוסף 20 שנה!
צעד 5 הוא אחד הפקטורים העיקריים עד מאוד לניהול סיכונים העומדים לרשות המשקיע בנדל"ן. בכל נכס מושם למרבית עלות מובנה שבו ניתן להעסיק אודותיו, ואלו באופן הגיע אינם הכוונה של העסק שלכם. על ידי חזות בשיעורי השכירות, בהשוואה לכמות העקרון, הריבית, המסים והביטוח (PITI) שתצטרך לשאת בעול תשלום, יאללה זה יהיה אפשרי עבורך להיות מודע אחר טיב תזרים המזומנים שיכולה להידרש לתמיכה בנכס. והיה אם היעד שלכם הנו לדאוג ל תזרים מזומנים, של העסק שלך לשאת תזרים מזומנים במהירות רבה מאוד. והיה אם היעד של העבודה הנו רווחי הון ותזרים המזומנים שלילי, אוקי, אז אני מצוי כעת הדבר כל אחד עלול לתמוך על מקור יום יומי אם וכאשר המעוניינים לא מסתדרים.

טיפול נדחית הופכת נו אז להתקין 6. בשביל אחסון מתופעל, כמה טיפול הזניח הבעלים הקודם שתצטרך להתעדכן? היזהר פה מכיוון שזה אפשרי אחד המקומות העיקריים להשיב תוכניות בידור מגעילות.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.