Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

blog post

גיבוי המתארת את הקשר של העסק
מחבר: ג'יימס ווד
source_url: http: //www.articlecity.com/articles/family/article_144.shtml

תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:09
קטגוריה: קבוצה

מאמר:


ייפוי עוצמת היא בעצם גושפנקה משפטי המעודד לרעיון שלך להכתיב את אותה מי שתרצה לקבל חזרה החלטות בשמך. אולם אירועים יש מטרות שימושיות לייפוי עוצמה, אלו מ הן חשובות באופן יחסי לזוגות אינם נשואים, החיים שלכם יחד, כאשר בן / בת זוג צעיר הופכים לחסרי אימון ואינם מסוגלים להחזיר סידורים. בסיטואציות כאלה שבית הדין בדרך כלל מגדיר את אותן קרוביו על ידי אחד הנכה כקבוצת ההחלטות. במחיר ייפוי עוצמת, גברים ונשים לא נשואים יכולים לתת לבני זוגם את כל הכוח להחזיר סידורים כאלה.
ייפוי עוצמה יתכן כולל או אולי כלשהו ככל שתחליט. החברה שלך יכול לספק לשותף של החברה את הכוח לקבל תכנונים בשמך בכול זמן או שמא בסיסי כשאתה נכה. החברה שלך עלול ואלה להכתיב אך של סוגי החלטות אתה מסייע ב לסוחר הנדל& סופר סת"ם איטר ;ן שלך לקבל חזרה. ייפוי עוצמת לבריאות (המכונה וגם ייפוי עוצמת בר-קיימא לבריאות, ייפוי כוח רפואי, מיופה עוצמה מצב ומינוי איש פונדקאית בתחום הבריאות) יאשר לבן / בת בעל הבית של החברה שלכם (או איש אחר) לקבל בחזרה הכרעות בקשר רק את כל טיפול הרפואי שלכם ותכתיב את כל אלו תרצה שתוכל להקליק על השירות מתקופת איך לקבל הטיפול בשיער הרפואי.
על ידי מתן ייפוי עוצמה לכספים (המכונה וגם ייפוי עוצמת בר-קיימא לממון) אפשר להכתיב את אותו כל מי ברצונך לקבל דברים בנושאים המשפטיים והכלכליים שלכם. אני יתכן בהרבה מסויים בקשר ל הנחיות מתחיל מעניק את כל בן / בת הלקוח שלך (או איש המקצוע אחר) לסגור, חוקי לאילו חשבונות יש לו גישה וסוגי ההחלטות שהיא מסוגל לקבל חזרה.

שים לב ש- LegalHelper (http://www.legalhelper.net) מציג מיכשור והיכולת מקוונת קלה לשימוש, מיד וחסכונית ליצירת ייפוי עוצמת שהושלם לכל אירוע.

ZZZZZZ
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.