Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

blog post

מחיר ספר תורה פסול להנאה


457


סיכום:
אם בעבר נעשה משחק שמעלה חזונות בקרב שחקנים מקיפים בלבוש רענן בצינורות על הימורים מגוונים זה בקרה. ישנן 3 גרסאות עיקריות אצל המפגש, אילו פונטו בנקו היא הגרסה הפופולרית מאד שנמצאת בבתי קזינו באזור הצפון אמריקה.


מילות מפתח:
בקרה, פונטו בנקו, שולחן בקרה, הימורים, בתי קזינותכנון המאמר:

אם אי פעם מתבצע התנהגות שמעלה חזון בקרב שחקנים מקיפים בלבוש רענן במערך הכול על הימורים מגוונים הגיע בקרה. יש הרבה שלושה גרסאות מקובלות בקרב המשחק, אילו פונטו בנקו מהווה הגרסה הפופולרית עד מאוד שנמצאת בבתי קזינו בצפון הארץ אמריקה. שולחן בקרה מובהק היא בעצם באומדן מחירי בגודל של שולחן craps, מאויש בידי שלושה סוחרי קזינו ויכול לארח כתריסר שחקנים.


התהליך מסתובב לידיים שניתנו ל'בנקאי 'ול'שחקן'. שמות האלו הם כותרות לידיים הניתנות בעצמו שאין בנקאי רציני או לחילופין שחקן ספציפי. השחקנים כמה עולה ספר תורה חדש את כל ההימורים באיזו יד הנם חושבים שתנצח. ציוני העור שלנו מחושבים על ידי לקיחת הערך הקיים על ידי כל כך הקלפים ששווים הרבה פחות מעשר, כזה עבור אס ואפס בשביל מאות רבות של וכרטיסי פנים ארציות. ערכו בידי העור שלנו הוא סך השווי אצל הקלפים, אמנם אם וכאשר זה הזמן עובר להתגורר ליותר מעשר החברה שלך מפיל את כל הספרה הראשונית. לדוגמה, שקע 8-אס כדאי 8 פלוס 1 פלוס אפס = 9. מקום 9-5-5 זול והן 9 (9 + 5 + 5 = 19, זרוק את הספרה הראשונית = 9). חליפת הכרטיסים אינן משנה את אותו חיוניות הקלפים.

השחקנים קונים אותם בתורם לפעול כ'סוחר ', אם וכאשר שכן זה הזמן חוקי היגויני מסירת הקלפים. שחקן לרוב ממשיך לפעול כסוחר אם 'הבנקאי' ממשיך לאורך זמן. הדילר מתחיל במסירת אחר קלפים אלו שיש להן הפנים כלפי מטה ל'בנקאי 'ושני קלפים דנדשים ל'שחקן'. בהתאם לסכומים סוחרי הקזינו עלולים להדריך וללמד ל"סוחר "לבצע כרטיס נוסף. במחיר יותר מידי הקלפים הניתנים ההימורים המנצחים משולמים או נגבים הפסדים.

הלכות כתיבת ספר תורה לשלוח קלף שלישי ל'שחקן 'או ל'בנקאי' בהתאם לכללים הבאים.

אם לשחקן או לחילופין לבנקאי מושם 8 או שמא 9 לא קיימת כרטיסים חדשים. באופן לשחקן מותקן הסך הכללי 0-5, השחקן פוגע בקלף מבין אילו הינו 6-7. אם וכאשר השחקן אינן פגע, הבנקאי יכה במידה קיים לאותו אחד 0-5, ועומד על 6-7. השחקן צייר 2 או לחילופין 3, הבנקאי פוגע באופן מושם לו 0-4, ועומד על 5-7. אם השחקן צייר 4 או 5, הבנקאי פוגע באופן קיים לו 0-5, ועומד על 6-7. אם השחקן צייר 6 או 7, הבנקאי מכה במידה קיים לו 0-6, ועומד על 7. והיה אם השחקן צייר 8, הבנקאי מכה אם וכאשר יש לו 0-2, ועומד על 3-7. שחקן שלף אס, 9, עשר או לחילופין כרטיס חלל, הבנקאי פוגע והיה אם מותקן לאותו אחד 0-3 ועומד על 4-7.


בעיקרו בקרב דבר מה משחק רשת על ידי סיכוי, ענין זה חסר במיומנות של מפצה במספר ההימורים המעורבים. ב-2 בתי קזינו ההימור המינימלי יכול טריים בזמן -25 דולרים ושחקנים ייעודיים מהמרים מזמן לזמן קרובות אלפים רבים של או גם לרוב אלפים רבים של דולרים על משחק הרשת כזה שמעניק לבקרה אחר ההרגשה האקזוטית שמורכב מ.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.