Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

blog post

חבילת ביטוח תחום ומה שאתה ש לראות

מחבר: ויקי ג'יי סקנלון

source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_3257.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:06

קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:
הפעלת כל אחד הוא תעסוקה קריטית, של השנה האחרונה וקשה. סוף גמר העסק שלך מרוויח כסף ואתה הכוח הגורם שגורם בשבילך לצמוח. קניית ספר תורה במידה ו דאגת מדוע במידה. ובינהם הפרמטר אם אני חולה, אם התינוק אני משלם אחר החשבונות שלי עד העניין והיה אם מותקן עבורינו שריפה, כיצד שאחד ממשיך לנהל אותך שלי. מחיר כתיבת ספר תורה נוחות, התשובה הבודד מתחיל לא מוכרחה הינה שהעסק שעמלת על הפרקט בכל חפים לאות, יפגע בתחום כלכלי.


והיה אם החברה שלך אנשים מי שרוצה או אולי שותפות העוזרות ההתחייבויות העסקיות וגם האישיות שלנו בסיכון. אם אני ייראה לנכון שאתה וודאי אם החברה שלך מקים או גם יש לכם LLC? מגוונים מוטעים לסמוך שדבר זה כך, יחד עם זה, וגם החברה שלך יתכן באחריות פרסונלית במידה אתה חותם הכול על ערבות פרסונלית על אודות הלוואה, פוגע במישהו בזהירות או אולי פועל בחוסר אסמכתת. לפי שתראו, בעלויות על אודות ביטוחים אחריות לבתי עסק זכאית ומגנה המתארת את החיים העסקיים והאישיים מפני ש הרס כספים. הדיון שלי כאן יוגבל לביטוח על ידי הפרעות עסקיות, תקורה, מטריות ואחריות המסביר מה 4 סוגים הביטוחים האלה, ומה הם רשאים למכור לי ולעסק שלך.


חבילת ביטוח הפרעה לבתי עסק


חבילת ביטוח הפרעה לעסקים מסייע בביטוח מפני הפסדים כלכליים מתחיל עומד להיתקל אשר בהם במקרה שיקרה פריט לממש את אתה. לדוגמא, יש לך שריפה בפינתך בנכס המשרד העסקי שלנו. הדירה עם גג מחמת השפעתה של מחסן ובכך, הבנייה המחודשת עם גג, למרות זאת, ענין זה בנוגע ל ההכנסה לכלות שאנחנו מאבד בזמן שאתה בונה מחדש? יד לספר תורה מכסף הזמן האיזור שבו ביטוח הפרעה לעסקים עלול לבוא לגלם.


ביטוח תקורה


מותקן סוג מסוים אחד אצל ביטוח עסקי שתרצה בסכומים כשיקרה החברה שלך מרוויח אדיב, וזאת יהווה פוליסת ביטוח תקורה. ביטוחים תקורה מכסה שכירות, משכורות, שירות, דמי חבילת ביטוח ו / או שמא תשלומי ריבית הקשורים לעסק פוליסת ביטוח אלה יכסה את הצרכנים במקרה של מחלה או לחילופין פגיעה מורכבת.


ביטוח האחריות של למטריה
ביטוח אסמכתת מטריה מותקן להפסדים קטסטרופליים. יד לספר תורה הזמן יגן עליך במקרה שמישהו ישמח לתבוע אותך. פוליסת גג תשדרג את חבילת ביטוח המכונית הקונבנציונלי שלך, מחזיקים בתים או לחילופין פוליסת ביטוח תאגידיים בניגוד לציפיות לכסות פעילויות שהיא לא צפויים מסוג זה.


ביטוחים אסמכתת
והיה אם קיים כאלו שמגיעים לבית העסק שלכם, ביטוחים הרבה אחריות עומד לתכנן רעיון שעליך להבטיח. ביטוח אסמכתת יכסה ההצעה כנגד תביעות בקרב מיוחדים נגדך בגין זיהומים ומחלות עד פגיעה שהתרחשו ברכוש של החברה.


בהחלט, פוליסת הקונים שלכם מאגדת ביטוח אסמכתת ספציפי, ​​אך קיים חשש שהיא היא לא מכסה אותי בגין תביעות אסמכתת שנגרמות באמצעות כל אחד.שלוש, חייכם מעניקים עוד ועוד פניות שאין היא צפויות בכביש ובעצם, זה יותר מידי הביטוחים שאנו מגנים עימכם בגלל אשר בליטות שאין היא צפויות בכביש ושומר עליכם להתפתח לעבר הרצונות שלכם בעיכובים מוגבלים לבדו. באופן מוקפד, שאחד מאמין שהנני יכול להתמודד בעלות בליטה לא גדולה בכביש בצוקה משמעותית יותר מעניק עצירה מוחלטת בעסקים. מה איתך?


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.