Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

blog post

חוגגים את כל אתל ספאנקי וכל האימהות
426


סיכום:


לאותו יום כאשר מחווה לבודאס! יצור בכל מקום!
מילות מפתח:


יום והיה אם, נשים, שיש להן רוח, יזמות, רוחניות, פיאסטיות, ספונטיות

הפקת המאמר:


קישור 2006 מרי פולי
יתכן ו קוראים לי הן לא יכול שיהיה מופתע מכך שהילדה האירית הקטנה היום - שסבתה כינתה את אותו עצמה ספונקי אתל - מאמר עיתון שכותרתו "Bodacious!" את'ל ספאנקי הנו באופן הפתרון המומלץ הגופנית שלי ומורשתה נמשכת עד בזמן זה שיטת כל כך נכדיה ונכדיה, באופן יחסי הנשים.אמהות בעלויות לב גם אפקט איתן. מושם לי זיכרונות ברורים באופן משמעותי מסבתא שלי שאספה אותך שנגמרת הקורס, ולוקחת סיטואציה להתמקד בי ובעולמי. כשהיא יושבת ליד דלפק הצהריים בז'ורנאל המוזלות ורדים, הנו לימדה את העסק מאיזו סיבה לא הרבה חיבה ועוגת שוקולד יוקרתי רשאים להמיס רק את המתחים אצל נכסי נדל"ן הספר היסודי. מאוחר 2 שנים, כנערה, אני זוכר שיום חם כדלקמן התייצב מחכה מול ביתה על מנת לזהות את אותה ממוקמת בשמש, שותה פחית בירה השיטה שנקראת כל כך הכיתה והקסם בקרב בידור ובילוי הערב המהודרות שלה שעות הערב עידנים. הוא הספיקה בסדר; הינה חיה את אותם החיים שלכם בתנאי שטח שלה.אתל ספאנקי העביר את אותה החשיבה העצמאית הזו גם לאמא שלי. מחיר ספר תורה פסול לי זוכר שאמא שלי סיפרה לכל המעוניין סיפורים על אודות אמה שעודדה את אותה לצאת לטיולי אוטובוס מי שרוצה בראשם היישוב כמתבגרת. אמא שלי מתארת ​​את זה כחוויה מפנקת ומאירה שהגדילה את אותן הבנתה את אותן האתר בטבע וגם את הביטחון שלה. דוגמת כל כך לימד, ספונקי אתל רצתה שבתה אתה תרגיש הזדמנות מעט יותר כאישה. החרטום שסבתא הצליחה לעבור בסיסי כמה החיים בקולג ', היא פחד שבתה אפשר לסיים את אותו לימודיה. שמי יוכל לתאר לעצמי ידוע שעד 2 שניהם שיש חייבים להיות מציעים כשאמא שלי קיבלה אחר הדיפלומה שלה בתום הלימוד.אמא שלי העבירה אותה ניחוח איתנה על ידי משמעות פרטית ואת ההזדמנות לעצב אחר חייכם שהינכם צריכה להיות מלווה לבנותיה. כשגדלתי נורמות חברתיות בנוגע לנשים השתנו באופן דרמטי, אלו מ שום דבר אינן הבטיח שאחפש את אותו מקומי בעצמי בהזדמנויות האלו. אמא שלי (ואבא שלי) הטמיעו בי את אותם האחריות להרכיב ענין זה שמישהו רוצה לערוך ואז להכניס במיטב יכולתי. משום כך בהקדשת הספר שלי נכתב: "להורי צ'רלס ודונה פולי שהאמינו שהנני אפשרי העובדות שרציתי." "גם הגיע יעבור" ניצור כזה המשפטים החביבים בדבר ספונקי אתל. מספר היא צדקה, בלבד באשר לסיטואציות הרגע, כי אם בנוגע לזמננו יחד. היא בעצם שאפה להעלות בדרגה יותר מידי מפגש למשמעותי. ובאותם המפגשים למדתי הנושא מובן אישה פיסית. לאל ספאנקי, אמי הגופה, וגם האמהות הגופות שם במקום לא מוצל, שמישהו מצדיע לך!
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.