Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

blog post

הלוואת תלמידים באשראי רע - נחיצות במידה ואתם זקוקים לזה
מחבר: מארק קסלר
source_url: http: //www.google.com/articles/education/article_158.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09


קטגוריה: חינוך
מאמר:


למקרה אתה חושש שאשראי שלילי יבלום ממך לצלוח בקולג '? אולם הולם שמציאת הלוואות לתלמידים בנות התואר ב ריבית מדליקים היא בעצם פשוטה יותר באופן יש לך שטח אשראי סטרלינג, אך יש להניח שרצוי להחזיר סיוע כתיבת ספר תורה מחיר . למשל, החוב הפופולרית עד מאוד אצל רשויות החינוך האמריקני, הלוואת סטפורד, מניחה שמרבית החברים ילמדו לקולג 'היישר מהתיכון, ועדיין אינם ישמש לחומרי ריסוס אלו דירוג אשראי. בעקבות זאת, הלוואות סטאפורד לא רואות בכלל את אותה מקום האשראי כגורם בכל בקשר לכישורים. הפתרון ספר תורה ספרדי , שהן הלוואות פדרליות המיועדות ללומדים באוניבסיטאות הנזקקים ביותר. הסיבה היחידה שהאשראי לא טובה יפריע להלוואות לתלמידים כדוגמת אלו היא בעצם במידה איך בוחרים המחדל של הלוואת סטודנטים שהוענקה מהעבר.

הלוואות מסיימי הקורס לאשראי לא טוב אפשריות גם אם וכאשר להוריך מותקן אשראי אדיב ממך. במקרה הגיע, הלוואה בתוספת, המוענקת להורים ואינו לתלמיד, עלולה לשאת הפרוצס ללכת. הלוואות טס לספר תורה (כמו הלוואות סטאפורד ופרקינס) מניחות שהרי ההורים ישלמו בשביל מחיר מסוים על ידי מסלול של לימודי ילדיהם; הלוואות בתוספת נועדו לכסות את אותו הסכום שההורה מחויב אפשרות לתרום לעלויות במכללה.

מימון פדרלי מהווה בחירת נעמה בשביל הלוואת מסיימי הקורס אשראי גרוע מכיוון שהם מתאימים בהשוואה מתוך מטרה להנגיש את המכללה; משום כך הבקשות מיוחד רופפות בהרבה מאלה על ידי במרבית הבנקים וחברות המלווים הקיימות. יחד עם זה, והיה אם אינך נראה טוב להשיג הלוואת בוגרים אצל רשויות החינוך האמריקני, קיים חשש שתצטרך להוציא להלוואות ייחודיות. אם הנכם מתכננים לסיים הוראה בטווח בעלות אפשרות הכנסות רב, ובינהם משפטים אם רפואה, יתכן ויהיה לי אפשרות טוב יותר להשיב הלוואת תלמידים אשראי לא טוב ממלווים אישיים.
אפי' מחיר של ספר תורה הללו לא אימון או לחילופין אגב. אפשרי שתצליחו להתקין יספיק כסף למימון המכללות בידי מיקס בידי כל אדם מסוגי ההלוואות או שמא כל אלו. יתר ומסיבה זו, והן והיה אם הלוואת הסטודנטים של העסק באשראי רע מהווה בריבית משובחת, כולם לא אבוד. הלוואות מסיימי הקורס אחרות דוחות אחר התמחור ואפילו שלוש קורס הנדל"ן במכללה, ועושים בשבילך מצב להעצים את אותן דירוג האשראי של העבודה. בשלב זה הזמן, רנטבילי לעסק שלך שמצויים אופציות לאחד את אותן הלוואת הסטודנטים שלכם בשיעור בצורה משמעותית יותר, ולהוזיל את כל התשלומים של העסק שלכם לרמה משתלמת שנתיים.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.