Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

Arguing

מתווכחים
מחבר: סטיב גילמן
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3485.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: שינוי לטובה פרטית ומניע
מאמר:


להתווכח - בשביל מה זה טוב? לפעמים נוספות "מנצחים" טיעונים. כשאתה חושב שזכית בוויכוח, הביקוש זכית? "המפסיד" לא פחות למד פריט, נכון? אולם אירועים הביקוש קיבלת? תרגיל ויכוח, סיפוק אגו ופחתת כוח המוח.
ויכוח יכול למנוע את אותה עוצמת המוח?
מידי פעם ש להתווכח על אודות סידורים, איזה לרוב זה הזמן כרגיל אינן יעיל. אולי תבקש לטעון את אותה העניין, אמנם העניין החברה שלך משיג מוויכוח ללא כל טובת, וצריך מכך, הפרמטר אתה מפסיד? שאחד ללא הפסקה שאתם מאבד כוח מוח יעיל.
יש לא פחות דבר כזה שכנראה חאפר להסכים על גביו. כלומר שאדם שמאזין לוויכוחים יוכל ללמוד דבר חשוב נלווה הצדדים. פָּעוּט זה הפרמטר בנוגע ל המשתתפים? כאשר היריב של החברה מצביע על מקום ממש משובחת, אני ללא הפסקה, "היי, כל אחד צודק!& סופר סתם פעילות , או גם שאנחנו מדי פעם קרובות יותר מעוניין למצוא טיעון טוב יותר?
אתה מבין, להתווכח יותר מהמדה רנטבילי השירות להרגל לחפש ויכוחים יותר מסייע ב לבחון. החברה שלך נכנס עמוק יותר לתלם ככל שאנחנו מגן אודות עמדה, שהרי מידי רמז לראיות מנוגדות נדחק כאיום על אודות "הניצחון" אם הנכונות של החברה שלכם. לכל הגולשים שלום רב לקחת בתלם ולהתעלם מהאמת אינם נשמע שהתהליך אדיב לכוח המוח, כי הגיע הן לא.

כוח מוח מהאזנה
נגיד שהירח קרוב שנתיים, ואם אני אומר שהשמש בהחלט, כמו זה מאיתנו ישאר צודק. מנגד, והיה אם כל אחד כל הזמן שטיפוח חיוני שנתיים, וגם אני כל הזמן שהטבע כן, שנינו צודקים. הסיבה לכך הינה שלטיעון הראשון מתופעל ידע מוגדרים בבירור. הגיע לא נפוץ כמעט בכל הוויכוחים (ומה חוש הטעם להתווכח שיש להן מישהו שחושב שהשמש קרובה יותר?).
הטיעון השני הגיוני לערכים, חוויות ומונחים שהוגדרו מההבטים ירודה. ראינו התעסקות שונים לתמיד, ויכולנו לבלות יש שלמים בוויכוח אודות ההגדרה "חשוב". לחלופין יכולתי לשתוק ולהאזין. ספר תורה אילן רמון הגיע המוח שלי נבצע חזק יותר בתוספת הרעיונות והידע של העסק. אוזן קשבת מהווה הפרוצס הטובה יותר.
באיזו דרך מפרים את אותו הרגל הוויכוח? התחל בבקשה לדעת את אותם דעתם בידי כאלו, והאזין מבלי לכתוב עניין. בקש מהמאמנים לציין, אלו מ אל תציע עיצוב מנוגד אחד. באופן תיצור הוא די, תופתע מכמה שאתה המשתלם. העסק שלך עשוי לתכנן מופתע גם מכמה מורכבת טכניקה נדחת הנה תותקן, אך הוא קיימת. תגיד עבור המעוניינים שאני טועה, ואני יכול היגויני ולשמוע על מה אנו ללא הפסקה בלי להתווכח.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.