Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

Are_Wordpress_Templates_Difficult_To_Understand_

למקרה תבניות וורדפרס הן כדלקמן קשות להבנה?


468סיכום:

כזה הדברים שנראה שמרתיע כמו זה באמצעות תוכנת וורדפרס במקום משלהם (בניגוד לזהות הבלוג על ידי וורדפרס המתארח) הנו הצד הטכני בידי התהליך הכרוך בתבניות ולסגנון וורדפרס. יש הרבה דיבורים על קוד, PHP, CSS והרבה קיצורים מבלבלים מאפיינים שאינן משמעותם הרבה בעבור אנשים רבים! הגיע מצער, מכיוון שבלוג וורדפרס יוכל להשפיע מנקודת מבט מאוד כללית המתארת את דפי הדנדש, וגם יוכל לקרני השמש החמות כאתר מפתח בזמן חפים ...


מילות מפתח:

בלוגים אצל סופר סתם פעילות , התאם ספציפית wordpress, הוסף עניינים ל- WordPress


הפקת המאמר:

כמו זה הפריטים שנראה שמרתיע כמו זה באמצעות תוכנת וורדפרס בענף משלהם (בניגוד לראות הבלוג של וורדפרס המתארח) היא בעצם הצד הטכני על ידי הפנוי הכרוך טמפלייטים ועיצוב וורדפרס. ניתן לראות דיבורים אודות קוד, PHP, CSS והרבה קיצורים מבלבלים מיוחדים שאינן משמעותם הרבה בשביל אנשים רבים! הגיע מצער, מכיוון שבלוג וורדפרס יכול להשפיע מההבטים מאוד השוררת בדבר דפי הטרי, וגם יכול לקרני כאתר אינדיבידואלי בזמן שמסדרים את אותה מוניטין הדומיין של החברה ואת האירוח.הבנת האופן אשר בו וורדפרס קיימת, התקנה של התוכנה, ובירור האופן ובו התבניות חשובות לפרמטרים דורשות קצת יקח אחריות טכנולוגי. חָרִיף אינן בנוייה דוגמת שדבר זה גלוי לראשונה, ולמרבה המזל, לידידים מכם שקצת מאותגרים מהיבט של טכנית, מצויים מספר מדריכים ומשאבים מדליקים היכולים לאפשר להעצים את אותו הפנוי להרבה יותר מקובל.תבניות הוורדפרס אלו מאמר השדרה של סובייקטים שנעשה בהם שימוש לבניית דפי הבלוג אצל וורדפרס. העיצובים מוזמנים לבקר ב בהרבה סוגים ועיצובים, וניתן לסגל כש באמצעות החלפת הפריסות, התקנת תוספי וורדפרס ועל ידי הוספה או אולי התקנת בידי התבניות. תבניות וורדפרס גם במציאות היגויני חבורה בקרב קבצים הרכיבים במשותף רק את הנושאים לגלות הבלוג אצל וורדפרס של העבודה. לרוב, מערכת מיגון בחירתו של מחדל על ידי תבניות בשביל רשתות יסוד על ידי WordPress תכלול מספר מהקבצים החיוניים הבאים:
 index.php זה קובץ התבנית העיקרי לבלוג הוורדפרס שלנו


 header.php תבנית הכותרת


 כותרת תחתונה.פפ תבנית כותרת תחתונה

 page.php לייצור דפי וורדפרס

 single.php להכנת פוסטים בוורדפרס

 sidebar.php הניווט במאמר הבלוג בידי וורדפרס

 style.css את גיליון הסגנונות הבעלים רק את הפריסה לבלוג הוורדפרס של העבודה.מסוג זה אלא היסודות; מותקן בנוסף עוד ועוד תבניות וורדפרס שאפשר לצרף להתאמה אינדבידואלית של הבלוג שלך; דוגמת, רעיונות, טפסי גילוי, פוסטים בארכיון והערות בבלוג אצל WordPress.לאתר לאתר מבלבל נספח עבור עוזרות קשים היא בעצם אזכור תגי התבנית. ושוב, אלו לא ספציפיים להבנה לפי שנראים לראשונה. הנם דה פקטו אלא דוגמאות קוד שיעזרו לתבניות הוורדפרס לסגור את אותן עבודתן כראוי. התגיות שבתבניות מקיפות את אותם ההוראות לשפר את אותה בלוג הוורדפרס של העסק לקבוצת מאמרים מעוצבת בחוכמה!כזה הפריטים הנהדרים בתבניות וו

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.