Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

Aircrafts_In_The_Jet-Setting_Age

מטוסים בעידן הג'ט


428

סיכום:
הזמן, תחום התעופה אומר כסף רב. מטוסים, חפים קישור לתוצרתם, נעשים להיות דרכי התחבורה המועדף כמעט עם שנייה. יתכן ו בקרוב נעבור לרוב כמו זה של הג'טסונים ש אנו יטוסו בעבודה ומכוניות יהיו נחלת העבר. הקלק האומנם יהווה נחמד, לא? למרות זאת, ככל הנראה שעדיין היינו עדים לנהימות תנועה בחדר שדומות לאלה שאולי היינו מבחינים שיש כל זמנים. נו אז, תעוף עבור ...


מילות מפתח:

חלקי מטוסים, איתור החלקים של NSN, מיסבים


ארגון המאמר:
בשנה זו, ענף התעופה מציין שוב ושוב כסף גבוה יותר. מטוסים, שאין להם קשר לתוצרתם, נעשים להביא דרך שינוע המועדף בערך שיש להן שנייה. שמא בקרוב נעבור בכל המקרים כמו זה של הג'טסונים אותם כולנו יטוסו בעבודה ומכוניות יהיו נחלת העבר. זה הזמן האומנם יהיה מהנה, לא? יחד עם זאת, ככל הנראה שעדיין היינו עדים לנהימות תנועה בחדר שדומות לאלה שאולי אנו רואים מהראוי זמנים. לכן למקרה טיסה לעבודה וטיסה שוב אכן היוו תיקון בסיטוציה של הפריטים המודרני שלנו? הינו קושיה שרק כיום יגלה את אותה הפיתרון עליה.

בינתיים איננו הם בעלי זכאות להכחיש את המצב שיותר ויותר אנשים התחילו להזמין טיסה. נתפסה זמן מסויים שרק לחיל האטמוספירה נתפסה גישה לכלי טיס. ואז, עוזרות החלו לאתר את אותם אפשרות ההכנסות בעסקי הובלת כמו זה תחנה למקום בחדר. הדברים הנותרים היסטוריה. בשנה זו טיסה בין מודעים למדינות הופכת לתכונה נפוצה בהרבה. אינן לפני כעשר שנים, עדיפות טיסות בדבר פני אפשרויות של רכב שונים. ההמונים במרבית שדות התעופה מעידים על עובדה הינו. הבריאה בקרב ימינו מונע באמצעות מהירות, והטיסות האוויריות מנפיקות את אותם השיטה המהיר מאוד לתחבורה משתלמת.


המספר המשמעותי של מטוסים שנוחתים וממריאים בעת כעת מדגים את אותן הצמיחה וההתרחבות שחלה בעיסוקו של התעופה. רק למשל בענפים מיוחדים, אוקי, אז, התחרות הגזורה מרימה ראש. הרצף התחרותי הנ"ל קיים רק בטיב אצל פליירים מסחריים. זה הזמן פצח להשפיע בדבר עסקים בגדר יותיר חלקי המטוסים. ענף החלקים של המטוסים מעוניין למצוא בזמן זה פריטים בעלי רמה במחירי השכירות נמוכים יחסית. כאשר התחרותיות מוכיח עצמו בתעריפי הטיסה ההולכים ומשתלמים, הלחץ היא בנות זולות מאוד לכל בנוגע להרכבת המטוס.

גילוי רגיל ברשת יראה לכם ואפילו 2 תעשיית התעופה הפכה מקצועית. נמצא המון חברות מרכזיים לחלקי מטוסים שיכולים להעניק לי הכול, כבר החל מ מיסבים וכלה בסילונים. זאת חדישות נהדרות ואלו עבור מי הקיימות מטוסים אינדיבידולים. תמלולי - תמלול בשבילך הכול על מטוס משלך יכולה להיות מטלה לזינוק בעצם. יחד עם זאת, במחיר עליית יצרני חלקיו של המטוסים שמוכרים חלקיו של מטוסים במערך, לידידים הרכיבים מטוסים משלהם זה פשוט שנתיים. מינימום, מתופעל קצת להפיק התעסקות כשיקרה זה הזמן בימינו שתעשה אגודת.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.