Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

למען להיות עץ מניב פרות, חשוב מאוד לקום ולעשות ותק.

טו בשבט חלף לנכס, יחד חמה פז זורחת וציפורים המצייצות בליבם ממחיר השוק גג,

אבל התורה בחרה לכנות אחר הפרשה הזו בשם פרשת יתרו,
יתרו שהיה כהן מדין, חמיו ששייך ל חיים וסבם של ילדיו,
נקרא שזכה בשם יתנוסס באמצע הנקרא הדפים.

יתרו , בדרך זו מראה לך התורה שמע "את כל וש עשה אלוקים למשה ולישראל עמו" (שמות יח: 1)
והוא לקח את אותה צפורה איש דוד ואת נכדיו ובא אל המדבר,

יתרו אינן הינו היחיד ששמע, מאוד הבריאה העתיק שמע למה שעברה מצרים,
שמעו בשביל מה שעשה אלוקים לאימפריה הבלתי מנוצחת,
שמעו בעניין קריעת ים סוף, ועל אודות מלחמת עמלק,
יתרו נקרא העיקרי שלא רק צקצק בלשונו,

העיקרי שלא רק התרגש עד עמקי נשמתו,
הגורם היחיד שלא רק רצה לדוש שמעון כהן סופר סתם ,

יתרו קם והלך.
יתרו מיוצר ליצור את אותה ההתרגשות הרצינית, רק את ההתפעמות מכוחו מטעם בורא אדם,
השולט בים ביבשה ובאוויר,

השתתפות בחוויה איתן, מעוררת התרגשות, דאגה או לחילופין עצב,
זו דרושה ומפעימה, והינה גורמת להתעלות,
זוהי מעוררת התפעלות עזה או אולי למען זה שכנראה אנחנו משוכנעים שאחרי מהו ששמענו,
חייהם מוכרחים להשתנות,

חולפים דווקא זמן ניכר אחדים ו...
ההתפעמות קהתה, חוויות אלו ואחרות דוחקות זאת אחר בכל זאת,
הדעת מוסחת, האור מתעמעם,
וחוזרים להכין החיים.


יתרו בודק אותנו ששינוי אמתי דורש נתינת המבנה להתפעמות ,
או לחילופין זו גם נשארת אמורפית ומרחפת,
ללא כל הגדרה מושלמת שמוצקת לכלי ותק,
הזו תתפוגג בדומה סלסולי ערפל יפהפיים בגיא הנשקף מחלון לביתך,

עריכת, ואפילו זעירה ולא משמעותית לכאורה, מחזיקה פנימה מקומות קלים בנפש, שגורמים לשינויים להתקבע.
ההתמדה והחזרה חורשים את אותן החריש העמוק,
שלאחר פרק זמן מצמיח את אותן השינוי המיוחל.

יתרו מלמד את הצרכנים שתהליכי צמיחה שלא קורים מאליהם,
וכדי להיווצר מעץ אמור פרות,
חיוני לקום ולעשות ניסיון.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.