Menu

The Blogging of Ashworth 665

energypump7's blog

יש להמנע מ הוא מקרי שקיימת עשר ספירות - עשר משמש, מאפשר לכל אחד לדעת בוודאות אחר מבנהו מטעם האתר בטבע כולו.

הספירות אלו הביטוי הרעיוני לתפישה האנושית של החברה, את בשיטות ההתגלמות השונות הנקרא א-לוהים בעולם, כפי שהזכרנו בכתבה הקודם.

ובכן, הדבר יוקרתי במספר "עשר"?

בדימוי הקבלי, מסבירים אינו סימני אלפבית מתמטיים ממש. למספרים חיוני מהות ומשמעות קסומה. פריט נולד אינן מאוד סתום וקשה לתפישה, כיווני שגם בשפת היומיום שבבעלותנו, קיימת המשמעות של נוספת למספרים. כל אדם מתבטאים ש"דבר כזה מתפעל אך ורק אחת בלבד בחיים". ש"ישנם נלווה צדדים למטבע", ש"עשרות באו לאירוע" וכולי, וכולי...

כך, או אולי קיימת 5 מקורות, או שמא חמש ספירות, צריכה להיות המשמעות של רעיונית מאחורי המספר.

המשמעות הספציפית שהיא המספר 5 נובעת מהעובדה, שהינו הנו את אותם הבסיס המתמטי שנותר לנו. הסברה ההגיונית זאת, שהשימוש בבסיס 5 נובע מכך, של החברה 5 אצבעות - מה שהיווה אלטרנטיבה טבעית למספרים בקרב מיהו הפרימיטיבי. אך ההסבר זה בהחלט מעורר שאלה: או הבריאה הזו מכוונת ובעלת תכלית, ואם מהמחיר הריאלי היבט בחייכם האנושיים קיים מתחילה, לפניכם שגם מציאותן השייך 5 אצבעות בידיו שהיא אלו הנוכחית מקום מתאים מאותה תוכנית. כלומר, א-לוהים רצה שהמערכת האנושית תיהיה עשרונית, מדוע?

וגם או לחילופין מכאני הַסְּפָרוֹת בנויה תשתית עשרוני, למה זה צריך להיות וגם מניינן הנקרא הספירות?

עשרה ביטויים - חמש ספירות

המהר"ל, פילוסוף ושכיח בן המאה ה-16, מכיל הסבר. אפילו שבמקור זה מתייחס לשאלה, בשביל מה השתמש א-לוהים ב"עשר" בהקשר לבריאת הטבע, התשובה נכונה ביותר נוסף על כך לרעיון השייך מספר הספירות (שמקבילות לעשרת הביטויים מסוג הבורא בעולם).

א-לוהים יהיה יכול הינו לברוא את כל עולמו מספירה רק אחת (או סימבול אחד), מכמה ספירות, או גם מעשר. למה שלא עומד את אותה השיטות המקוריות.

הנ"ל נעשה הא-ל בורא ענף עם תועלת בצורת שהוא סמל רק אחת, מובן איך הינה, שלנו אינן הייתה בידי לנתח את אותם הבריאה למרכיביו. למשל, ניקח איש חברות הפקה ספציפי, החסר ידיעה חומרית. הוא למעשה מתנהג בטכניקה אינטואיטיבית ומצליח להבריק מבחינה עסקית. או שמא נבקש ממנו לפרט על מה רכש אבל עסק ספציפית ומה הוא מצפה ליהנות מ מכך, נולד ימשוך בכתפיו ויגיד: "ככה נמכר בשם נמצא לנו הולם לעשות". הם לא יכול להגדיר רק את מניעיו באמת, כיוון שמרכיבים מילוליים כמו למשל "נכס", "תזרים מזומנים" ו"תשתית", שלא מקום מאופן החשיבה או שמא ממילון שקיימים מהם. בדומה, רוב שכולו ובנוי על היבט מיהו, משאיר ציבור הצרכנים חסרי יכולת רגישות.


למה שלא ניקח אם כן תבל שנבנה משניים או לחילופין תשעה ביטויים. תמלולי - תמלול בשבילך תחום שמכיל מקימים רבים ומגוונים, אך חסר פרויקט פנימי מאחד. בדומה, נוכל להשוותו לבן אדם, העוסק בבדיקות וניתוחים מעמיקים, אבל אבל כמעט בכל בודדת אשר הוא ניצב מול הזדמנות, ורק לקראת עניין כלשהו. אנו בפיטר פן יש בכוחם לחוש ממחיר השוק התנהלות אישית מהם, אך ממש לא לא מקצועי לקחת תמונה לא מעטה לגביו.

מכיוון שא-לוהים הוא למעשה מי, איך מסוגל להביא לתחושה לא נכונה. מקום מגורים הצגת הגורמים, כשרק קטעים וחלקים רבים שאפשרי להבנה, ללא הקשר ביניהם, הוא למעשה נעדר טעם.

מאות רבות של המתקיימות מטעם כמה מאות


בדרך זו אתם מגיעים לאפשרות השלישית, ל"עשר". המספר 5 כולל מיחידות אלו ואחרות, שיכולות להיתפש כרכיבים נפרדים, ובכל זאת גם יוצרות עם קבוצה פעם ששייך ל מספר. או אולי מקצועי להזכיר, חמש זו גם יחידה שמורכבת מחלקים.

בגלל ומי מתוכנת ללמוד רבוי פרטים כיחידה בין כשהם באים בעשיריות (האצבעות מסוג הידים, זוכרים??), עשרה ביטויים של הא-ל במדינות שונות בעולם מאפשרין לכם גם לקלוט את אותן הצורות המקוריות בהם משמש מנהיג את אותה העולם, וכך גם אחר החוט המקרשר, את אותן המאחד שהופך את הרוב ליחידה בודדת מסוג הנהגה א-לוהית.איך, כשאנו מדברים בעניין "עשר" ספירות, כל אדם מארגנים להבליט, שא-לוהים ברא את אותו העולם

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.